Zákazník

Pojem zákazník se stal nově subjektem, který je přímo chráněn právem proti nekalé soutěži. V novém občanském zákoníku nahradil v generální klauzuli nekalé soutěže pojem zákazník původní pojem „spotřebitel“. Pojem spotřebitel je zachován pouze u některých konkrétních skutkových podstat nekalé soutěže.

Při změně právní úpravy bylo využito obsahově širšího pojmu zákazník, pod který je možné zařadit jak spotřebitele, tak podnikatele, včetně dalších osob, které se nacházejí v postavení kupujícího.

Podle důvodové zprávy se bude jednat o případy, kdy

„uzavírá smlouvu právnická osoba nebo podnikatel v pozici neprofesionála s osobou, která je v daném oboru profesionálem“.

Obecně se tak jedná o osobu, která vystupuje na straně kupujícího při uzavírání smlouvy.