Obrana a vymáhání práv

Na základě ustanovení § 2972 občanského zákoníku

„Kdo se účastní hospodářské soutěže (soutěžitel), nesmí při soutěžní činnosti, ani při sdružování k výkonu soutěžní činnosti, vlastní účast v hospodářské soutěži nekalou soutěží zneužívat, ani účast jiných v hospodářské soutěži omezovat.“

Smlouva, její část nebo její jednotlivé ustanovení, při jejímž uzavření byl porušen zákaz nekalé soutěže, je od počátku neplatná.

Aktivní legitimace:

a) soutěžitel – ve všech skutkových podstatách nekalé soutěže

b) zákazník – pouze ve vybraných skutkových podstatách (§ 2976-2981 a § 2986-2987)

c) právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků – pouze ve vybraných skutkových podstatách (§ 2976-2981 a § 2986-2987)

d) tzv. jiná osoba dotčená nekalou soutěží

Pasivní legitimace:

osoba, proti níž směřují nekalosoutěžní nároky, zákon tuto osobu označuje jako „rušitele“ – soutěžitel, jiná osoba než soutěžitel – např. osoba pomocná (případ, kdy za sebe soutěžitel nechá jednat jiného nebo mu dá k takovému jednání podnět nebo jej podporuje či pro sebe využije)