Klamavá reklama

Judikatura:

VS Praha sp. zn. 3 Cmo 163/2003:

„Obecně nelze nic vytknout superlativní reklamě, pokud adresáta reklamy nenechává na pochybách, že jde jen o nadsázku, přehánění a že nelze rozumně předpokládat, že reklamní tvrzení odpovídá skutečnosti, čemuž nasvědčují i okolnosti, za nichž je takové reklamní tvrzení učiněno, tedy i kdo, kdy a kde – v jaké souvislosti – je uvedl. .. Pokud soutěžitel sám nabízené zboží nevyrábí a přesto v reklamě připojí ke svému označení a určitému zboží slovo „výroba“, jde o klamavou reklamu, jestliže spotřebitel z reklamního textu musí nutně po sebe dovodit, že soutěžitel je i výrobcem nabízeného zboží, tedy je uveden v omyl o činnosti nabízejícího soutěžitele a klamán.“

KS Brno sp. zn. 30 Ca 2/2006:

„Posoudit reklamu na doplněk stravy, která zcela jednoznačně, a to i výpovědí konkrétní osoby včetně fotodokumentace, ujišťuje spotřebitele o nepochybnosti (objektivně nemožného) deklarovaného účinku nabízeného extraktu – zhubnout velmi rychle a bez jakéhokoliv úsilí o 22 kg – jako přípustnou reklamní nadsázku nelze považovat.“

NSS 3 As 37/2005:

„Skutečnost, že prodejce uváděl v cenících ceny neobsahující daň z přidané hodnoty, je způsobilá vzbudit ve spotřebiteli zdání, že cena je nižší než ve skutečnosti, a to tím spíše tehdy, pokud ceník prodejce obsahoval dílem ceny s již připočtenou daní z přidané hodnoty a dílem ceny tuto daň neobsahující.“