Podplácení

Judikatura:

NS 32 Cdo 139/2008:

„K naplnění skutkové podstaty podplácení je zapotřebí splnit současně několik znaků, a to aby podplácené osobě byl přímo nebo nepřímo nabídnut, slíben či poskytnut jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil soutěžitel na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži. .. Žalovaný jako zaměstnanec žalobce ve funkci vedoucího útvaru nákupu a skladového zboží, za situace, kdy měl žalobce určité problémy s předchozím dodavatelem obalových výrobků, byl kontaktován společností R, v.o.s., kterou dříve sám žalobce odmítl. Se společností R, v.o.s., uzavřel žalobce kupní smlouvu na dodávku obalových výrobků, jejichž cena byla samotným žalobcem při podpisu smlouvy ještě snížena z původně navrhované částky. Až po uzavření kupní smlouvy mezi žalobcem a společností R, v.o.s., uzavřel žalovaný na návrh společnosti R, v.o.s., s touto společností smlouvu o zprostředkování, v níž bylo dohodnuto, že za každý prodaný výrobek mu bude vyplacena provize. Takovéto jednání žalovaného nebylo způsobilé přivodit újmu žalobci, příp. i spotřebitelům, a protože nenaplňuje všechny znaky generální klauzule nekalé soutěže, není tedy jednáním nekalosoutěžním.“