Zlehčování

§ 2984 odst. 1

Zlehčováním je jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele nepravdivý údaj způsobilý tomuto soutěžiteli přivodit újmu.“

§ 2984 odst. 2

Zlehčováním je i uvedení a rozšiřování pravdivého údaje o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele, pokud jsou způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu. Nekalou soutěží však není, byl-li soutěžitel k takovému jednání okolnostmi donucen (oprávněná obrana).“

Skutková podstata zlehčování v sobě zahrnuje prvky několika skutkových podstat, tj. prvky klamání (v případě šíření nepravdivých údajů) i prvky parazitování na jeho „dříve dobré pověsti“ či „přiživení“ se na nezdarech jiného soutěžitele. Nejčastěji se jedná o situace, kdy soutěžitel „pomlouvá“, „očerňuje“ jiného soutěžitele a to jak údaji pravdivými, tak údaji nepravdivými vyvolávajícími mylný dojem pravdivosti údajů.