Dotěrné obtěžování

§ 2986 odst. 1

Dotěrné obtěžování je sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách, jakož i nabídka zboží nebo služeb s využitím telefonu, faxového přístroje, elektronické pošty nebo podobných prostředků, ačkoli si takovou činnost příjemce zjevně nepřeje, nebo sdělování reklamy, při kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž ho lze zjistit, a neuvede, kde příjemce může bez zvláštních nákladů přikázat ukončení reklamy.“

§ 2986 odst. 2

Rozesílá-li se reklama na elektronickou adresu, kterou podnikatel získal v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytnutím služby, nejde o dotěrné obtěžování, pokud podnikatel tuto adresu používá k přímé reklamě pro vlastní zboží nebo služby a druhá strana reklamu nezakázala, ačkoli ji podnikatel při získání adresy i při každém jejím použití k reklamě zřetelně upozornil na právo přikázat bez zvláštních nákladů ukončení reklamy.“

Jinými slovy nevyžádaná reklama, jedná se o zcela novou zvláštní skutkovou podstatu nekalé soutěže.

K prvnímu odstavci: Podmínky pro aplikaci první části skutkové podstaty jsou:

a) sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách – i jednorázové

b) nebo nabídka zboží nebo služeb

c) s využitím telefonu, faxového přístroje, elektronické pošty nebo podobných prostředků (například skype), NEJEDNÁ se o prostředky jako například vhazování reklamních letáků do poštovních schránek, podomní prodej apod.

d) ačkoli si takovou činnost příjemce zjevně nepřeje

Podmínky pro aplikaci druhé části skutkové podstaty jsou:

a) sdělování reklamy – prostředky uvedenými v první části skutkové podstaty, tj. s využitím telefonu, faxového přístroje, elektronické pošty nebo podobných prostředků

b) při kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž ho lze zjistit

c) a neuvede, kde příjemce může bez zvláštních nákladů přikázat ukončení reklamy

K druhému odstavci: Jedná se o případy dovoleného zasílání reklamy na elektronickou adresu (nikoliv na jinou!). O dotěrné obtěžování nepůjde, jsou-li současně splněny tyto podmínky:

a) rozesílá-li se reklama na elektronickou adresu, kterou podnikatel získal v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytnutím služby

b) pokud podnikatel tuto adresu používá k přímé reklamě pro vlastní zboží nebo služby

c) a druhá strana reklamu nezakázala, ačkoli ji podnikatel při získání adresy i při každém jejím použití k reklamě zřetelně upozornil na právo přikázat bez zvláštních nákladů ukončení reklamy