Porušení obchodního tajemství

Judikatura:

NS 21 Cdo 3478/2010:

„Má-li se jednat o obchodní tajemství, musí nést všechny pojmové znaky uvedené v ustanovení § 17 ObchZ. Ochrana obchodního tajemství je neformální; znamená to, že nevzniká registrací nebo zápisem, ale okamžikem naplnění všech pojmových znaků obchodního tajemství, a rovněž tak zaniká, jestliže zanikne samo obchodní tajemství, tedy jestliže odpadne některý z jeho pojmových znaků.“

VS Praha 3 Cmo 38/2001:

„Pokud prostřednictvím druhého žalovaného získala první žalovaná pro své podnikání a tedy svůj prospěch seznam odběratelů žalobkyně – jako výsledek několikaleté její činnosti – s konkrétními údaji o předchozích jednáních, obchodech, předpokládaných potřebách a možnostech zdravotnických pracovišť v budoucím období, pak její jednání, jímž následně využila takto získané poznatky a okruh zákazníků žalobkyně oslovovala – s využitím postavení druhého žalovaného jako dosavadního představitele žalobkyně – vlastní nabídkou, kterou cíleně přizpůsobila nabídce žalobkyně, je jednáním nekalosoutěžním podle § 44 odst. 1 ObchZ.“