Srovnávací reklama

§ 2980 odst. 1

„Srovnávací reklama přímo nebo nepřímo označuje jiného soutěžitele nebo jeho zboží či službu.“

§ 2980 odst. 2

„Srovnávací reklama je přípustná, pokud se srovnání týče,

a) není-li klamavá,

b) srovnává-li jen zboží a službu uspokojující stejnou potřebu nebo určené ke stejnému účelu,

c) srovnává-li objektivně jednu nebo více podstatných, důležitých, ověřitelných a příznačných vlastností zboží nebo služeb včetně ceny,

d) srovnává-li zboží s označením původu pouze se zbožím stejného označení,

e) nezlehčuje-li soutěžitele, jeho postavení, jeho činnost nebo její výsledky nebo jejich označení ani z nich nekalým způsobem netěží, a

f) nenabízí-li zboží nebo službu jako napodobení či reprodukci zboží nebo služby označovaných ochrannou známkou soutěžitele nebo jeho názvem.“

Srovnávací reklama jako taková zakázána není, občanský zákoník pouze stanovuje podmínky, za kterých je přípustná. Tyto podmínky (písm. a) až f) ) je třeba splnit kumulativně. Zpravidla se jedná o případy mezi konkurenty, kteří se snaží prezentovat své zboží nebo služby „v lepším světle“. Takové srovnávání může být ku prospěchu v případě, že k němu není užito nepravdivých či zkreslených údajů, neboť díky tomu slouží srovnávací reklama jako informační zdroj pro spotřebitele ohledně porovnání cen a kvality nabídek různých soutěžitelů. Výše uvedené je rovněž v souladu s judikaturou Soudního dvora EU, dle které má srovnávací reklama za cíl vyzdvihnout výhody zboží nebo služeb nabízených soutěžitelem ve srovnání se zbožím či službami jiného soutěžitele. Srovnávací reklama plní svůj účel i v rámci podněcování soutěžení mezi dodavateli zboží a služeb ku prospěchu spotřebitelů.

Srovnávací reklamou může být například: všeobecná propagace – bez ohledu na to, kdo daný výrobek nebo službu nabízí (pijte džus, je zdravější než limonáda), propagace značky výrobce či poskytovatele (výrobek XY je levnější a lepší než výrobek XZ), propagace na základě technického pokroku (šampon, kondicionér a maska v jednom), srovnání mezi dosavadními výrobky výrobce (náš nejlepší mixér všech dob) apod.