Vyvolání nebezpečí záměny

K prvnímu odstavci je nutno uvést, že jméno osoby nebo zvláštní označení závodu musí být poškozeným soutěžitelem užíváno dříve než soutěžitelem, který jej dle tvrzení poškozeného užívá neoprávněně (tzv. právo priority), přičemž není nutné, aby bylo toto označení či jméno registrováno. Formulace „po právu“ znamená užití takového označení, které není v rozporu se zákonem.

Druhý odstavec pod formulací „zvláštní označení či úprava výrobku, výkonu nebo obchodního materiálu závodu“ rozumí ochranné známky, reklamní slogany, know-how, vzhled výrobku jakož i označení obalů, katalogů apod. Podmínkou je jejich příznačnost pro určitý závod mezi zákazníky, tj. existence spojitosti mezi zvláštním označením nebo úpravou a určitým závodem, příp. soutěžitelem.

K napodobení cizího výrobku, jeho obalu nebo výkonu postačí, pokud existuje vysoký stupeň zaměnitelnosti s výrobkem, obalem či výkonem jiného soutěžitele, neplatí to jen pro „dokonalé“ imitace. Dovolené je napodobení v takových prvcích, které jsou již z povahy daného výrobku technicky, funkčně nebo esteticky předurčeny (např. sušáky na prádlo, kde je vždy umístěno místo pro sušení prádla, nákupní vozíky apod.), přičemž tolerance je v praxi vyšší u výrobků běžné spotřeby. Zároveň je třeba, aby soutěžitel udělal v rámci možností vše proto, aby zabránil případnému nebezpečí záměny (dostatečné barevné odlišení, uspořádání slov apod.).

Aktivní legitimace: zákazník, soutěžitel či jiná osoba dotčená na svých právech (např. vlastník patentu či průmyslového vzoru, na jehož základě je určité zboží vyráběno), jiná právnická osoba oprávněná hájit zájmy jiných soutěžitelů nebo zákazníků

Pasivní legitimace: kterýkoli subjekt, jež vyvolá nebezpečí záměny, příp. distributor či prodejce různých imitací apod.